Sök

August Strindberg

Då har det äntligen blivit dags att fatta tangentbordet och skriva några rader om ytterligare en av Sveriges genom tidernas främsta författare. Det ska handla om ingen mindre än August Strindberg. Han skrev en mängd svenska litterära storverk som älskas av många, avskys av några. Med ett språk som få, om ens några, andra svenska författare kan matcha, lyfter han sina berättelser till stilistiskt klockrena mästerverk. Men Strindberg var inte bara en enastående skribent, han väckte även känslor utanför böckerna. Han var en kontroversiell personlighet och bland annat hans inställning till kvinnor diskuteras än i dag. I den här artikeln ska vi kika lite närmare på en av de starkast lysande personligheterna i svensk historia.

Vem var August Strindberg?

Men vem var egentligen August Strindberg? Många känner säkert till hans mest kända verk eller har hört hans namn i olika hetlevrade diskussioner, men få vet särskilt mycket om Strindbergs liv. Han föddes i Stockholm år 1849 och dog 63 år senare, 1912. Och den tid han levde på är givetvis viktig att ta i beaktning när vi diskuterar Strindberg: han är inte en modern författare, utan skrev sina böcker i en helt annan tidsperiod.

Strindbergs mamma och pappa träffades när mamman arbetade som hushållerska år pappan (en kärleksrelation som gett upphov till titeln på Strindbergs bok Tjänstekvinnans son). Tillsammans fick de åtta barn, innan mamman avled och Strindbergs pappa då gifte om sig med en ny, yngre hushållerska. Strindberg växte alltså upp med hela åtta syskon, vilket inte var helt ovanligt på den tiden. Barnen hölls dock i schack av pappans stränghet.

I skolan var Strindberg begåvad och tog en studentexamen i Stockholm. Trots sitt läshuvud var han dock inte ämnad för någon akademisk karriär, och han hoppade av de högre studierna vid Uppsala universitet redan efter ett par månader. Strindberg ska ha varit alltför polemisk. Han lyssnade aldrig på vad lärarna hade att säga utan skulle alltid diskutera och argumentera. En egenskap som går igen i hans litterära verk. Strindberg var alltid på jakt efter en strid med ord.

August Strindbergs författarskap

August Strindberg var ständigt kontroversiell och var inte rätt för att förnärma eller kritisera sina meningsmotståndare. Han startade flera personliga konflikter och publicerade många verk som mötte hårt motstånd. Strindberg rörde verkligen om i grytan, men ibland har han ändå kritiserats för att han inte engagerade sig i viktiga frågor.

Sitt stora genombrott fick Strindberg med den delvis självbiografisk romanen Röda rummet, i vilken vi får följa protagonisten Arvid Falks väg mot författarskapet. Röda rummet markerar även en gräns i svensk språkhistoria och tar med både talspråk och naturalism in i svensk litteratur. Men redan innan Röda rummet hade Strindberg kämpat med att få sitt drama Mäster Olof publicerat. Dramat blev dock refuserat upprepade gånger eftersom det ansågs alltför kontroversiellt, innan det slutligen blev en pjäs på Nya teatern – efter att Strindberg blivit berömd. I pjäsen får vi resa tillbaka i tiden och följa mannen bakom Gustav Vasa, nämligen Olaus Petri.

Förutom dessa verk skrev August Strindberg flera andra verk som slagit sig in i den svenska litteraturhistorien. Av dessa kan bland annat nämnas Giftas, Svarta fanor och Tjänstekvinnans son. Men även Fröken Julie, Ett drömspel och Till Damaskus.

Leave Yours +

No Comments

Comments are closed.

  • Comments are Closed

© Spra okultur