Sök

George Orwell

George Orwell var en författare som skrev den omtalade romanen 1984. Även om många inte känner till Orwell till namnet eller ens känner igen

Läs hela inlägget

Fler kända svenska författare

Sverige har sedan lång tid tillbaka haft framgångsrika författare som
både har resulterat i Nobelpris i litteratur men också stora erkännande
utomlands.


Läs hela inlägget

August Strindbergs liv

År 1849, 22 januari föddes författaren August Strindberg i Stockholm. Hemma i Stockholm levde han med sina föräldrar och hans sju syskon.

Läs hela inlägget

Vad är egentligen korrekt svenska?

Alla kommer vi väl ihåg när vi fick tillbaka en uppsats i skolan – med röd penna hade läraren granskat texten och markerat alla de

Läs hela inlägget

Verner von Heidenstam

De flesta har säkert hört namnet Verner von Heidenstam, men inte lika många kan antagligen säga namnet på speciellt många, om ens något, av de

Läs hela inlägget

Viktor Rydberg

Det har blivit dags att skriva om en av Sveriges viktigaste författare under 1800-talet. Med klassikern Singoalla når han en bred publik även i dag,

Läs hela inlägget

Eyvind Johnson

Eyvind Johnson drog in över Sverige som en frisk storm. Han bröt litterära mönster och banade väg för ny litteratur. För detta räknas han som

Läs hela inlägget

Stig Dagerman

Då har det äntligen blivit dags att skriva om ytterligare en svensk författare. Det ska handla om ingen annan än Stig Dagerman, som med sin

Läs hela inlägget

Gunnar Ekelöf

Det är svårt att riktigt greppa hur viktig Gunnar Ekelöf faktiskt har varit för såväl svensk kultur som svensk litteraturhistoria. Det var något speciellt med

Läs hela inlägget

Klarar datorn av att granska språket?

Datorn är numera en självklar del i skrivprocessen för de flesta längre texter. Om du ska skriva en avhandling, en bok eller en uppsats på

Läs hela inlägget

© Spra okultur