August Strindberg

August Strindbergs liv

Då har det äntligen blivit dags att fatta tangentbordet och skriva några rader om ytterligare en av Sveriges genom tidernas främsta författare. Det ska handla om ingen mindre än August Strindberg. Han skrev en mängd svenska litterära storverk som älskas av många, avskys av några. Med ett språk som få, om ens några, andra svenska författare kan matcha, lyfter han sina berättelser till stilistiskt klockrena mästerverk. Men Strindberg var inte bara en enastående skribent, han väckte även känslor utanför böckerna. Han var en kontroversiell personlighet och bland annat hans inställning till kvinnor diskuteras än i dag. I den här artikeln ska vi kika lite närmare på en av de starkast lysande personligheterna i svensk historia.

Vem var August Strindberg?

Men vem var egentligen August Strindberg? Många känner säkert till hans mest kända verk eller har hört hans namn i olika hetlevrade diskussioner, men få vet särskilt mycket om Strindbergs liv. Han föddes i Stockholm år 1849 och dog 63 år senare, 1912. Och den tid han levde på är givetvis viktig att ta i beaktande när vi diskuterar Strindberg: han är inte en modern författare, utan skrev sina böcker i en helt annan tidsperiod.

August Strindberg

Strindbergs mamma och pappa träffades när mamman arbetade som hushållerska åt pappan (en kärleksrelation som gett upphov till titeln på Strindbergs bok Tjänstekvinnans son). Tillsammans fick de åtta barn, innan mamman avled och Strindbergs pappa då gifte om sig med en ny, yngre hushållerska. Strindberg växte alltså upp med hela åtta syskon, vilket inte var helt ovanligt på den tiden. Barnen hölls dock i schack av pappans stränghet.

I skolan var Strindberg begåvad och tog en studentexamen i Stockholm. Trots sitt läshuvud var han dock inte ämnad för någon akademisk karriär, och han hoppade av de högre studierna vid Uppsala universitet redan efter ett par månader. Strindberg ska ha varit alltför polemisk. Han lyssnade aldrig på vad lärarna hade att säga utan skulle alltid diskutera och argumentera. En egenskap som går igen i hans litterära verk. Strindberg var alltid på jakt efter en strid med ord.

August Strindbergs författarskap

August Strindberg var ständigt kontroversiell och var inte rätt för att förnärma eller kritisera sina meningsmotståndare. Han startade flera personliga konflikter och publicerade många verk som mötte hårt motstånd. Strindberg rörde verkligen om i grytan, men ibland har han ändå kritiserats för att han inte engagerade sig i viktiga frågor.

Sitt stora genombrott fick Strindberg med den delvis självbiografisk romanen Röda rummet, i vilken vi får följa protagonisten Arvid Falks väg mot författarskapet. Röda rummet markerar även en gräns i svensk språkhistoria och tar med både talspråk och naturalism in i svensk litteratur. Men redan innan Röda rummet hade Strindberg kämpat med att få sitt drama Mäster Olof publicerat. Dramat blev dock refuserat upprepade gånger eftersom det ansågs alltför kontroversiellt, innan det slutligen blev en pjäs på Nya teatern – efter att Strindberg blivit berömd. I pjäsen får vi resa tillbaka i tiden och följa mannen bakom Gustav Vasa, nämligen Olaus Petri.

Förutom dessa verk skrev August Strindberg flera andra verk som slagit sig in i den svenska litteraturhistorien. Av dessa kan bland annat nämnas Giftas, Svarta fanor och Tjänstekvinnans son. Men även Fröken Julie, Ett drömspel och Till Damaskus.

August Strindbergs liv

År 1849, 22 januari föddes författaren August Strindberg i Stockholm. Hemma i Stockholm levde han med sina föräldrar och hans sju syskon. Flera av hans syskon blev framgångsrika, som exempel hans bror blev en känd musiker och kompositör. Dem flesta av August andra syskon fick konstnärlig begåvning. August favoritämnen i skolan var de naturvetenskapliga ämnena, något som han inte visste då var att detta skulle han få ha med sig hela sitt liv. Enligt August var hans far en kall, hård och dömande person. Därav en dålig relation mellan far och son.

Efter studentexamen

År 1867 började August på Uppsala universitet. Runt 1870 fick han sitt första drama framfört på den Kungliga teatern. För att Strindberg skulle fortsätta med sina estetiska studier på universitetet så fick han ett stipendium året därpå. August valde att flytta hem till Stockholm igen efter att han hamnade i bråk med sin estetikprofessor. Innan han flyttade från Stockholm så bodde han i ett rikt område, nu flyttade han till ett fattigt område, där umgicks han med fattiga unga konstnärer.

Det var tack vare att Strindberg var fri journalist som han kunde försörja sig på, men samtidigt så målade han och jobbade han om sin dramabok Mäster Olof. Den Kungliga teatern såg inte hans pjäs fören fyra år senare. Hans pjäs gjorde succé år 1881. 1874 anställdes August som tjänsteman i det Kungliga biblioteket i Stockholm. Tack vare att han jobbade där så skaffade han sig kunskaper angående kulturhistoria, Strindberg lärde sig även en ny handstil som kallas för ‘’bibliotekariestilen’’ som han tog med sig livet ut. August började intressera sig inom författarrollen mer och mer som sedan blev något han kunde försörja sig på. Framgången för Strindberg kom 1879 med placering av Röda rummet och monteringen av Mäster Olof.

Giftermål

1893 var det första året som August Strindberg gifte sig. Han gifte sig med den österrikiska kvinna vid namn Frida Uhl som jobbade som journalist. De flyttade tillsammans till hennes morföräldrar som bodde i Österrike. Deras gemensamma dotter Kerstin föddes året därpå. Strindberg lämnade sin dåvarande fru och dotter efter bara ett år då han tröttnade. August Strindberg hade tre olika giftermål under åren 1893-1901. 1901 var det sista gången som han gifte sig. Denna gång gifte han sig med norskan Harriet Bosse. Harriet blev gravid och deras dotter kom till världen.

Det enklaste man skulle kunna förklara August och Harriets relation var att det här var det olyckligaste relationen av alla tre giftermål som August hade haft. Harriet la ner all sin energi, kärlek och ork till sitt skådespeleriyrke, dessvärre fick familjen inte någon utav dessa energier från hennes sida. Harriet var 29 år yngre än August. Snart kom tankarna upp för Harriet att Strindberg var en gammal gubbe. Detta gjorde så att Harriet tog deras dotter Anne-marie och flyttade. Detta var något som sårade Strindberg väldigt hårt.

Dödsdatumet

August avled av en svår sjukdom som var troligtvis magcancer i maj 1912. Det sista dramat som Strindberg hann släppa var ‘’Stora landsvägen’’ som han hade skrivit 1909. Det var som att han hade gjort en sammanfattning av sitt liv och sina livserfarenheter. August begravdes på Norra kyrkogården fem dagar efter sin död. 60 000 personer kom till begravningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterad läsning

Fyll i vad du vill söka efter och tryck sen på "Enter"

Till toppen