Därför är språk viktigt

Därför är språk viktigt

Språket påverkar vardagen för människor från varje ras, trosbekännelse och religion i världen. Språket hjälper till att uttrycka våra känslor, önskningar och frågor till världen runt omkring oss. Ord, gester och ton används för att visa ett brett spektrum av känslor. De unika och mångfaldiga metoder som människor kan använda för att kommunicera genom skriftligt och talat språk är en stor del av det som gör det möjligt att utnyttja vår medfödda förmåga att bilda nära band med varandra. Detta separerar mänskligheten från resten av djurriket.

Kommunikationens betydelse

Kommunikationens betydelse är ofta förbisedd. Trots vår stora förmåga att kommunicera är missförstånd och misstankar vanliga. Det är arrogant att tro att man kan resa världen runt och förvänta sig att hela mänskligheten förstår ens modersmål. För att resa i världen, oavsett om det är för företag eller nöje, är det viktigt att vara intresserad av att anpassa sig till nya kulturer och normer. Anpassningsbarhet innefattar naturligtvis även förmågan att kommunicera med nya människor med olika dialekter.

Att inte kunna kommunicera i ett land är relaterat till att leva med allvarliga funktionsnedsättningar. Det är mycket svårt och nästan omöjligt att anpassa sig och komma överens med nya människor om det inte finns något sätt att kommunicera med varandra. Dessutom är förmågan att kommunicera på flera språk allt viktigare i det alltmer integrerade globala näringslivet. Kommunicera direkt med nya kunder och företag på sitt modersmål är ett av de första stegen för att skapa en varaktig och stabil internationell affärsrelation.

Att kunna göra detta sätter automatiskt en flerspråkig person i högre prioritet än kollegorna i konkurrensen om framtida jobb och höga positioner. Språk är viktigt att kunna och främst att vi lär oss språk i yngre åldrar för att nå framgång i våra framtida yrkesmässiga ambitioner och studier. Nästan alla västliga länders högskolor kräver idag kompetens i minst två främmande språk. De flesta institutioner erbjuder möjligheter att lära sig ett främmande språk vid ännu tidigare åldrar.

Under senare år har psykologer som Agnes Kovacs studerat intelligens och mental kapacitet hos unga tvåspråkiga barn i jämförelse med enspråkiga barn. Som framgår av artikeln Varför Bilingualer är smartare av Yudhijit Bhattacharjee i New York Times, säger författaren “Sammanfattande bevis från ett antal sådana studier tyder på att den tvåspråkiga erfarenheten förbättrar hjärnans så kallade verkställande funktion – ett system som styr de uppmärksamhetsprocesser som vi använder för att planera, lösa problem och utföra olika andra mentalt krävande uppgifter.

Flerspråkighetens inverkan kan spåras till ännu fler områden. En läkare som kan kommunicera med sin patient på sitt modersmål är mycket mer sannolikt framgångsrik vid diagnostiseringen av dem. En forskare eller ingenjör som kan förklara sina fynd och idéer till sina kamrater kommer att kunna påskynda och förbättra sitt arbete, även om hans kamrater inte kunde förstå honom på sitt första språk. Varje chef på ett företag i världen skulle säga att förmågan att prata ett främmande språk är en värdefull styrka och konkurrensfaktor. Att lära sig att kommunicera flytande på flera språk ger ytterligare trygghet i oroliga tider. Det finns alltså många fördelar här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterad läsning

Fyll i vad du vill söka efter och tryck sen på "Enter"

Till toppen