Erik Johan Stagnelius

Erik Johan Stagnelius

Erik Johan Stagnelius var en viktig föregångare till flera av de svenska diktare som senare skulle komma att skriva storslagna lyriska verk. Stagnelius själv blandade sitt sinne och förnuft med en omåttlig talang för hur det svenska språkets ord kan kombineras till enastående vers. Därmed utmärker sig Stagnelius som en av de viktigaste diktarna som Sverige någonsin har haft. Han var dessutom den diktare som fångade romantiken och lyfte fram den starka känslan i diktningen. Men även om Stagnelius diktning fylldes av så starka känslor som ville ut i världen, och även om det var så tekniskt välskrivna, så ville Stagnelius själv inte publicera dem. Endast några få dikter skrivna av honom publicerades faktiskt medan han levde, resten är utgivna postumt. Han blev därför aldrig speciellt känd under sin livstid. Numera rådet det dock ingen tvekan om Stagnelius storhet.

Erik Johan Stagnelius liv

Det var på Öland år 1793 som denne store poet först såg dagens ljus. Livet för den unge Stagnelius präglades av religiösa värderingar och flitiga studier. Han visade ett skarpt intellekt redan i tidiga år och tog sig enkelt igenom Bibelns tunga texter. Livet på Öland byttes så småningom mot storstaden Kalmar, och här gick Erik Johan Stagnelius på den skola som sedermera kom att döpas efter diktaren själv, detta trots att Stagnelius endast läste på skolan i ett år. Därefter ställde han siktet mot högre studier och flyttade således till Lund för att fortsätta sin akademiska karriär vid Lunds universitet. Men Stagnelius liv var överlag flyktigt, och så även hans akademiska resa. En termin blev det i Lund, innan han valde att pröva lyckan i Uppsala och Uppsala universitet.

Erik Johan Stagnelius liv

Vid Uppsala universitet blev han till sist klar med sina akademiska studier och valde därefter att bosätta sig i huvudstaden. Där fick han anställning vid ecklesiastikexpeditionen och ska ha stiftat bekantskap med andra litterära profiler som Erik Gustaf Geijer och C. J. L. Almqvist. Troligtvis har dessa litterära genier delvis inspirerat varandra. Stagnelius dog vid 29 års ålder, men hann ändå med att lämna ett så stort avtryck i svensk litteraturhistoria. Det är verkligen en stor bedrift.

Till sin personlighet tycks han ha varit tillbakadragen och ganska tystlåten – istället lät han pennan tala. Han led också av ångest vilket ledde till ett missbruk av såväl opium som alkohol. Men ångesten ledde även till känslostarka, romantiska dikter.

Stagnelius lyrik och litteratur

Bland Stagnelius kända verk hittar vi bland annat Liljor i Saron. Verket utgörs av tre olika delar. I den första delen får vi en diktsamling, och i de andra två finns Stagnelius drama Martyrerna. Det är alltså ett verk som blandar både lyrik och dramatik. Mest känd är han antagligen dock för de två dikterna Näcken och Amanda. I Näcken diktar han om hur Näcken sitter och spelar i bäcken, sin vana trogen, men till sist kommer han på hur hans liv saknar betydelse. Vid denna insikt hoppar han ned i vattnet och syns aldrig mer. I Amanda samlar han några ord och formar dem till en dikt om den stora kärleken.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Relaterad läsning

Fyll i vad du vill söka efter och tryck sen på "Enter"

Till toppen