Om Språk och kultur

En elevs förståelse för språk- och kulturrelationen är väsentlig. Kultur och språk är oupplösligt förenade. Du kan inte förstå en kultur utan att först lära dig ett språk.

Ett specifikt språk förknippas vanligtvis med en viss grupp människor. Du interagerar med kulturen hos språkets talare när du kommunicerar på deras språk.

Att lära sig ett främmande språk innebär att lära sig alfabetet, ordföljden och grammatikreglerna. Lär dig också om målgemenskapens kultur och normer.

När man lär sig eller undervisar i ett språk är det viktigt att förstå den kultur som det talas i eftersom språket är djupt rotat i kulturen.

Språk och kulturrelation

För att bättre förstå deras unika relation, låt oss börja med att förklara språk och kultur.

Vad är språk egentligen?

Språk är ett system av ”tal, manuella eller skrivna symboler” som människor använder för att kommunicera. Det gör det möjligt för oss att kommunicera, tolka och leka. Språket hjälper oss att dela med andra och identifiera oss själva.

Det mänskliga språkets rötter förblir ett mysterium. Språkvetare är överens om att de första människorna, homo sapiens, använde något talat språk. Ändå finns det inga uppgifter om detta tidiga språk som visar oss hur talet började.

Vad är egentligen kultur?

En grupp människors egenskaper och beteendemönster definierar deras kultur. Språk, konst och seder är de grundläggande kategorierna vi använder för att karakterisera kultur.

Kultur, på båda sidor, är mycket mer än så. Kultur lär oss att tänka, kommunicera med andra och uppfatta vår omgivning. Detta är ditt kulturella perspektiv.

Fyll i vad du vill söka efter och tryck sen på "Enter"

Till toppen